Walne Zebranie Członków

jest najwyższą władzą Instytutu.

Zarząd

jest organem władzy Instytutu działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków

Prezes
Benedykt Fusik
Sekretarz
Mirosław Szychowski
Skarbnik
Sławomir Woźniak

Komisja Rewizyjna

powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Instytutu.

Przewodniczący
Magdalena Antonowicz Woźniak
Wiceprzewodniczący
Robert Gembara
Sekretarz
Tomasz Bezak