Statut

Polski Instytu Ju-Jitsu jako stowarzyszenie sportowe prowadzi swoją działalność na podstawie niniejszego statutu.