Certyfikat Dan

Oficjalny Certyfikat Polskiego Instytutu Ju-Jitsu potwierdzający nadanie stopnia Dan w Ju-Jitsu.

Certyfikat Kyu

Certyfikat uczniowski potwierdzający nadanie stopnia uczniowskiego przez Mistrza Polskiego Instytutu Ju-Jitsu.

Budo Pass

Budo Pass Polskiego Instytutu Ju-Jitsu przeznaczone jest dla Mistrzów członków Instytutu. W dokumencie tym wpisywane są potwierdzenia posiadanych stopni wtajemniczenia oraz potwierdzenia udziału w seminariach szkoleniowych.