Najbliższe organizowane wydarzenie I Seminariu Goshin Ju-Jitsu Dalków 2019

Dojo w Dalkowie 24 sierpnia 2019 r.