I Dalkowskie Seminarium Katori - Sensei Mateusz Kuduk

15-16 września 2018 Kraszewski Dojo - Dojo letnie Dalków, 59-180 Gaworzyce